Loadding...
Các buổi thực hành của các kỹ sư công ty Vinmex tại các bệnh viện
Ngày 18/12/2017 09:30:23

Công ty đã có những buổi thực hành về test chẩn đoán nhanh của hãng Chembio - Mỹ tại các bệnh viện cùng với các bác sỹ, để đánh giá về test, các bệnh viện đều rất yêu thích sản phẩm của công ty, ưu điểm của sản phẩm là độ nhạy, độ đặc hiệu cao, thời gian cho kết quả nhanh, lượng mẫu ít, mẫu xét nghiệm yêu cầu đơn giản